همتای روسی

05اکتبر
روسیه نسبت به تغییرات احتمالی در مرزهای کشورها حساسیت نشان دهد
امیرعبداللهیان در بدو ورود به مسکو:

روسیه نسبت به تغییرات احتمالی در مرزهای کشورها حساسیت نشان دهد

وزیر امور خارجه کشورمان گفت: ما انتظار داریم روسیه نسبت به تغییرات احتمالی در مرزهای کشورها در منطقه واکنش و حساسیت نشان دهد.