Thursday, 19 May , 2022

همتای ترکمنستانی

امروز توافق کردیم سند همکاری‌های مشترک ایران و ترکمنستان را مورد بازنگری قرار دهیم
امیرعبداللهیان در نشست خبری مشترک با همتای ترکمنستانی خود؛

امروز توافق کردیم سند همکاری‌های مشترک ایران و ترکمنستان را مورد بازنگری قرار دهیم

وزیر خارجه کشورمان در نشست خبری با همتای ترکمنستانی خود گفت: ما امروز توافق کردیم سند همکاری‌های مشترک دو کشور ایران و ترکمنستان را مورد بازنگری قرار دهیم.