همایش ملی پدافند کالبدی

07نوامبر
دشمن امروز با قدرت رسانه به دنبال نفوذ در جان ملت‌هاست
محمد اسلامی:

دشمن امروز با قدرت رسانه به دنبال نفوذ در جان ملت‌هاست

رئیس سازمان انرژی اتمی کشورمان گفت: دشمن امروز با قدرت رسانه به دنبال نفوذ در جان ملت‌هاست.