همایش قیر و آسفالت

09نوامبر
در وزارت راه به دنبال افزایش کیفیت ساخت و ساز هستیم
رستم قاسمی:

در وزارت راه به دنبال افزایش کیفیت ساخت و ساز هستیم

وزیر راه گفت: کیفیت خوبی در ساخت خانه نداریم که ناشی از نبود آموزش، مصالح نامناسب، روش‌های ساخت سنتی و…است. در وزارت راه به دنبال افزایش کیفیت ساخت و ساز هستیم.