هفته کتاب و کتابخوانی

23نوامبر
جنگ رسانه‌ای سخت‌تر از جنگ اقتصادی است/ راه حل مشکلات اقتصاد ما فرهنگ است
قالیباف در نشست با نویسندگان:

جنگ رسانه‌ای سخت‌تر از جنگ اقتصادی است/ راه حل مشکلات اقتصاد ما فرهنگ است

رئیس مجلس تاکید کرد: جنگ اصلی فرهنگ ما را مورد هدف قرار داده و شما فرماندهان آن هستید. راه حل مشکلات اقتصاد ما نیز فرهنگ است.

20نوامبر
اگر مسئولان در زمینه‌های فرهنگی یک قدم بردارند، مردم 10 قدم خواهند برداشت
قالیباف:

اگر مسئولان در زمینه‌های فرهنگی یک قدم بردارند، مردم 10 قدم خواهند برداشت

رئیس مجلس گفت: تجربه به ما نشان داد که اگر مسئولان در زمینه‌های فرهنگی یک قدم بردارند، مردم 10 قدم خواهند برداشت و خود به آن اقدامات فرهنگی، ضریب فزاینده می‌بخشند.⁣