Sunday, 29 May , 2022

هفته ناجا

هیچ گونه مشکل امنیتی نداریم/ تجهیزات و نیرو‌های جدید به مرزهایمان اعزام کردیم
سردار اشتری در جمع خبرنگاران:

هیچ گونه مشکل امنیتی نداریم/ تجهیزات و نیرو‌های جدید به مرزهایمان اعزام کردیم

فرمانده ناجا گفت: هیچ گونه مشکل امنیتی نداریم و پاسداران مرزی ما در حال مرزبانی از مرزهایمان هستند.