هایکو ماس

08سپتامبر
دولت جدید ایران از مذاکرات وین درمورد توافق هسته‌ای حمایت کند
هایکو ماس:

دولت جدید ایران از مذاکرات وین درمورد توافق هسته‌ای حمایت کند

وزیر خارجه آلمان گفت: معتقدیم که همچنان امکان بازگشت به توافق هسته‌ای وجود دارد. انتظار داریم که دولت جدید ایران از مذاکرات وین درمورد توافق هسته‌ای حمایت کند.