هادی قوامی

21دسامبر
کالاهایی که ارز دولتی گرفتند بیش از ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشتند
هادی قوامی:

کالاهایی که ارز دولتی گرفتند بیش از ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشتند

معاون وزیر امور اقتصادی و دارایی گفت: کالاهایی که ارز ۴۲۰۰ تومانی گرفتند بیش از ۱۵۰ درصد رشد قیمت داشتند و با اختصاص این ارز، رانت گسترده‌ای توزیع می‌شد.