هادی طحان‌ نظیف

23جولای
حل مشکلات مردم خوزستان انجام کارهای عملی و زیربنایی است
هادی طحان‌ نظیف:

حل مشکلات مردم خوزستان انجام کارهای عملی و زیربنایی است

سخنگوی شورای نگهبان گفت: به دور از وعده وعیدها، حل مشکلات مردم خوزستان و پاسخ رنج‌های این مردم نجیب، انجام کارهای عملی و زیربنایی است.