نیرو‌های امنیتی عراق

07دسامبر
خنثی سازی حمله و انهدام یک گروه تروریستی در شهر کاظمین

خنثی سازی حمله و انهدام یک گروه تروریستی در شهر کاظمین

نیرو‌های امنیتی عراق موفق به خنثی سازی حمله و انهدام یک گروه تروریستی در شهر کاظمین شدند.