Tuesday, 27 September , 2022

نیروی پدافند هوایی ارتش

امروزه تجهیزات ما بر لبه فناوری روز دنیاست
امیر صباحی‌ فرد:

امروزه تجهیزات ما بر لبه فناوری روز دنیاست

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروزه تجهیزات ما بر لبه فناوری روز دنیاست. دشمنان ما نیز این موضوع را به خوبی دریافته اند و همواره پیشرفت‌های ما را رصد می‌کنند.

برگزاری رزمایش حق مسلم ایران است
امیر صباحی فرد:

برگزاری رزمایش حق مسلم ایران است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: حق مسلم خودمان می‌دانیم در دریای عمان، خلیج فارس و هر جایی که صلاح باشد، رزمایش‌ های خودمان را انجام دهیم.

امروز فرهنگ ما می‌توانیم به ما توانستیم تغییر پیدا کرده است
امیر سرتیپ صباحی فرد:

امروز فرهنگ ما می‌توانیم به ما توانستیم تغییر پیدا کرده است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش گفت: امروز فرهنگ ما می‌توانیم به توانستیم تغییر پیدا کرده است و این مهم برای دنیا یک درس است.

هدف از اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار برد متوسط است
امیر صباحی فرد:

هدف از اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار برد متوسط است

فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش جمهوری اسلامی ایران گفت: هدف از اجرای پروژه هرمز طراحی و ساخت یک دستگاه رادار برد متوسط است.

سامانه‌های شمس و هرمز در نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شدند

سامانه‌های شمس و هرمز در نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شدند

سامانه‌های شمس و هرمز صبح امروز شنبه ١٠ مهرماه با حضور امیر سرتیپ صباحی فرد فرمانده نیروی پدافند هوایی ارتش رونمایی شدند.

ملت‌های مظلوم و مستضعفان دنیا ایران را پشتوانه خود می‌ دانند
امیر صباحی فرد:

ملت‌های مظلوم و مستضعفان دنیا ایران را پشتوانه خود می‌ دانند

فرمانده نیروی پدافندهوایی ارتش گفت: ملت‌های مظلوم و مستضعفان دنیا، جمهوری اسلامی ایران را پشتوانه خود می‌دانند، تکیه گاه مقاومت منطقه ایران اسلامی است.