نیروی قدس سپاه

13آگوست
تحریم چند شخصیت حقیقی و حقوقی در زمینه فروش نفت ایران
با صدور بیانیه‌ای رسمی اعلام شد؛

تحریم چند شخصیت حقیقی و حقوقی در زمینه فروش نفت ایران

وزارت خزانه داری آمریکا از تحریم یک شخص حقیقی و چند شرکت در ارتباط با وی به دلیل کمک به تامین مالی نیروی قدس سپاه از طریق فروش نفت ایران خبر داد.