نیروی قدس سپاه پاسداران

07ژانویه
جبهه مقاومت هر روز در حال توسعه است و مظهر صراط مستقیم است
سردار قاآنی:

جبهه مقاومت هر روز در حال توسعه است و مظهر صراط مستقیم است

فرمانده نیروی قدس گفت: فرهنگ جهاد در میان رزمندگان مقاومت با فرهنگ مبارزه و سیاست‌های صهیونیستی و وهابی تفاوت اساسی دارد و جبهه مقاومت هر روز در حال توسعه است و مظهر صراط مستقیم است.