نیروهای آمریکایی

07ژانویه
اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره حملات اخیر به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه

اظهارات سخنگوی کاخ سفید درباره حملات اخیر به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه

سخنگوی کاخ سفید درباره حملات اخیر به نیروهای آمریکایی در عراق و سوریه سخن گفت.