نهاد ریاست جمهوری

04اکتبر
آیین تشییع پیکر دو شهید گمنام در مجموعه نهاد ریاست جمهوری برگزار شد
با حضور رئیس جمهور برگزار شد؛

آیین تشییع پیکر دو شهید گمنام در مجموعه نهاد ریاست جمهوری برگزار شد

رئیس جمهور در مراسم تشییع پیکر دو شهید گمنام در مجموعه نهاد ریاست جمهوری حضور یافت.

14سپتامبر
سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری منصوب شد
با حکم سرپرست نهاد ریاست جمهوری؛

سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

سرپرست نهاد ریاست جمهوری طی حکمی رحمان نصرالله زنجانی، سرپرست معاونت هماهنگی و پیگیری نهاد ریاست جمهوری شد.

08سپتامبر
رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد
با حکم مرتضوی؛

رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد

با حکم معاون اجرایی رئیس جمهور و سرپرست نهاد ریاست جمهوری «حسین رمضانی» به سمت مشاور نهاد و رئیس مرکز حراست نهاد ریاست جمهوری منصوب شد.