Wednesday, 25 May , 2022

نماینده مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری

رئیسی درگذشت نماینده فقید مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت

رئیسی درگذشت نماینده فقید مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت

رئیسی رئیس جمهور طی پیامی رحلت نماینده فقید مردم اردبیل در مجلس خبرگان رهبری را تسلیت گفت.