Sunday, 26 June , 2022

نماز جمعه شهر ری

گفت‌وگوی بی‌واسطه و رو در رو قالیباف با مردم ری

گفت‌وگوی بی‌واسطه و رو در رو قالیباف با مردم ری

قالیباف پس از حضور در نماز جمعه شهر ری فرصتی را به گفت‌وگوی رو در رو با مردم اختصاص داد و درد دل آن‌ها را شنید.