Thursday, 29 September , 2022

نظام بانکی

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از منشا‌های افزایش پایه پولی به شمار می رود
صالح آبادی:

بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی از منشا‌های افزایش پایه پولی به شمار می رود

رئیس بانک مرکزی گفت: بدهی بانک‌ها به بانک مرکزی ۱۷۰ هزار میلیارد تومان است که یکی از منشا‌های افزایش پایه پولی به شمار می رود.

استقرار ناظران شرعی بانک مرکزی در بانک‌ها

استقرار ناظران شرعی بانک مرکزی در بانک‌ها

رئیس کل بانک مرکزی از استقرار ناظران شرعی بانک مرکزی، در بانک‌ها خبر داد.

تمدید مهلت ثبت نام وام مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا
بانک مرکزی به بانک های عامل ابلاغ کرد؛

تمدید مهلت ثبت نام وام مشاغل به شدت آسیب دیده از کرونا

بانک مرکزی طی بخشنامه‌ای تمدید مهلت ثبت‌نام و پرداخت وام به صاحبان کسب‌وکارهای به شدت آسیب دیده از کرونا را به بانک‌های عامل ابلاغ کرد.