نظام بانکی کشور

14جولای
سیاست‌ اصلی بانک مرکزی، مهار تورم و تثبیت آن در نرخ‌های پایین است
اکبر کمیجانی:

سیاست‌ اصلی بانک مرکزی، مهار تورم و تثبیت آن در نرخ‌های پایین است

رئیس کل بانک مرکزی درباره سیاست‌های بانک مرکزی گفت: یکی از سیاست‌های اصلی بانک مرکزی، مهار تورم و تثبیت آن در نرخ‌های پایین است.