Thursday, 19 May , 2022

نشست کمیته علمی کشوری کووید ۱۹

نمی‌توان به یکباره برای بازگشایی مدارس در سراسر کشور اقدام کرد
قاسم جان بابایی:

نمی‌توان به یکباره برای بازگشایی مدارس در سراسر کشور اقدام کرد

معاون درمان وزارت بهداشت گفت: نمی‌توان به یکباره برای بازگشایی مدارس در سراسر کشور اقدام کرد و نکته بعدی، نوع دروسی است که حتماً باید حضوری باشد.