نشست شورای عالی کار

07نوامبر
مسائل اقتصادی رفاه مردم جامعه را تحت تاثیر جدی قرار داده است
عبدالملکی:

مسائل اقتصادی رفاه مردم جامعه را تحت تاثیر جدی قرار داده است

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: مسائل اقتصادی رفاه مردم جامعه را تحت تاثیر جدی قرار داده است، تورم و فشار اقتصادی حتی در سطح مدیران ارشد وجود دارد.