Thursday, 19 May , 2022

نشست جی ۲۰

بایدن در نشست جی ۲۰ درباره ایران صحبت می‌کند
مشاور امنیت ملی آمریکا:

بایدن در نشست جی ۲۰ درباره ایران صحبت می‌کند

مشاور امنیت ملی آمریکا از قصد بایدن رئیس‌جمهور این کشور برای صحبت درباره ایران در جریان نشست آتی رهبران گروه جی ۲۰ در رم خبر داد.