نسخه کاغذی

02ژانویه
اجرایی شدن استفاده از نسخه کاغذی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱

اجرایی شدن استفاده از نسخه کاغذی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱

روابط‌عمومی مدیریت آمار و فناوری اطلاعات وزارت بهداشت از اجرایی شدن نسخه کاغذی تا اول اردیبهشت ۱۴۰۱ خبر داد.