نزاع دسته جمعی

14نوامبر
دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی و تیراندازی شب گذشته ورامین در کمتر از ۸ ساعت

دستگیری عاملان نزاع دسته جمعی و تیراندازی شب گذشته ورامین در کمتر از ۸ ساعت

عاملان نزاع دسته جمعی و تیراندازی شب گذشته محدوده میدان پلیس در شهرستان ورامین در کمتر از ۸ ساعت شناسایی و دستگیر شدند.