نرخ سود بین بانکی

25سپتامبر
نرخ سود بین بانکی افزایش یافت

نرخ سود بین بانکی افزایش یافت

نرخ سود بازار بین بانکی با افزایش ۰.۳۶ درصدی نسبت به آخرین نرخ هفتگی این بازار، به ۱۹.۱ درصد افزایش یافت.