نرخ بیکاری

18جولای
نرخ بیکاری کشور در سال ۹۹ اعلام شد

نرخ بیکاری کشور در سال ۹۹ اعلام شد

بانک مرکزی آمار نرخ بیکاری کشور در سال ۹۹ را اعلام کرد که بر اساس آن، نرخ بیکاری ۹.۶ درصد و نرخ بیکاری جوانان ۱۸ تا ۳۵ ساله معادل ۱۶.۷ درصد بوده است.