نخست وزیر سودان

03ژانویه
نخست وزیر سودان رسماً استعفای خود را اعلام کرد

نخست وزیر سودان رسماً استعفای خود را اعلام کرد

عبدالله حمدوک نخست وزیر سودان رسماً استعفای خود را اعلام کرد.