نخست وزیر ارمنستان

04اکتبر
ارمنستان هرگز در هیچ توطئه‌ای علیه ایران دخیل نبوده و نخواهد بود
نیکول پاشینیان:

ارمنستان هرگز در هیچ توطئه‌ای علیه ایران دخیل نبوده و نخواهد بود

نخست وزیر ارمنستان تاکید کرد: من اطمینان دارم که شرکای ایرانی ما می‌دانند که جمهوری ارمنستان هرگز در هیچ توطئه‌ای علیه ایران دخیل نبوده و نخواهد بود.