نخست‌ وزیر پاکستان

16سپتامبر
حضور آمریکا در افغانستان نتیجه‌ای جز آوارگی نداشته است
رئیسی در دیدار نخست‌وزیر پاکستان:

حضور آمریکا در افغانستان نتیجه‌ای جز آوارگی نداشته است

رئیس‌جمهور گفت: سابقه ۲۰ سال حضور نیروهای آمریکا و غربی در افغانستان هیچ نتیجه‌ای جز خرابی، آوارگی و کشتار بیش از ۳۵ هزار کودک و هزاران افغانستانی نداشت.