نخست‌ وزیر سوئد

09نوامبر
ادامه مذاکرات و توافق درباره نحوه برجام حائز اهمیت است
نخست‌ وزیر سوئد:

ادامه مذاکرات و توافق درباره نحوه برجام حائز اهمیت است

نخست‌ وزیر سوئد درباره موضع کشورش در خصوص مذاکرات وین برای احیای برجام گفت: ادامه مذاکرات و توافق درباره نحوه برجام حائز اهمیت است.