Monday, 16 May , 2022

نخست وزیر رژیم صهیونیستی

تامین مالی ایران می‌تواند منجر به افزایش ترور شود

تامین مالی ایران می‌تواند منجر به افزایش ترور شود

نخست وزیر رژیم صهیونیستی امروز (سه‌شنبه) ادعا کرد: «تامین مالی ایران می‌تواند منجر به افزایش ترور شود»!

رژیم صهیونیستی خود را به هیچ توافقی که بین ایران و قدرت‌های جهان باشد محدود نمی‌کند
نفتالی بنت:

رژیم صهیونیستی خود را به هیچ توافقی که بین ایران و قدرت‌های جهان باشد محدود نمی‌کند

نخست وزیر رژیم صهیونیستی ضمن تکرار مخالفت خود با توافق هسته‌ای، گفت: حتی اگر بازگشت به توافق در کار باشد، رژیم صهیونیستی خود را به هیچ توافقی که بین ایران و قدرت‌های جهان باشد محدود نمی‌کند.