نحوه اعطای تسهیلات طرح نهضت ملی مسکن

30دسامبر
آخرین وضعیت تسهیلات نهضت ملی مسکن/ نحوه اعطای تسهیلات مشخص شد

آخرین وضعیت تسهیلات نهضت ملی مسکن/ نحوه اعطای تسهیلات مشخص شد

معاون وزیر راه وشهرسازی درباره آخرین وضعیت تسهیلات نهضت ملی مسکن و تسهیلاتی که به خودمالکان پرداخت می شود توضیحاتی داد.