میزان مرگ و میر

24جولای
میزان مرگ و میر و میزان بستری به شدت کاهش یافته است
ایرج حریرچی:

میزان مرگ و میر و میزان بستری به شدت کاهش یافته است

معاون وزیر بهداشت گفت: در افراد واکسینه شده در کشور و در جامعه ۷۰ سال به بالا که ۷۰ درصد آنها را واکسینه کردیم میزان مرگ و میر و میزان بستری به شدت کاهش یافته است.