میراث جهانی ایران

25جولای
راه‌ آهن ایران به عنوان بیست و پنجمین میراث جهانی ایران ثبت شد

راه‌ آهن ایران به عنوان بیست و پنجمین میراث جهانی ایران ثبت شد

راه‌ آهن ایران در اجلاس امروزکه به صورت مجازی در شهر فوجو چین برگزار شد به فهرست آثار جهانی یونسکو وارد و به عنوان بیست و پنجمین میراث جهانی ایران ثبت شد.