موشک بالستیک

24دسامبر
مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم ۱۷ سپاه پاسداران برگزار شد

مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم ۱۷ سپاه پاسداران برگزار شد

در مرحله نهایی رزمایش مشترک پیامبر اعظم ۱۷ سپاه، ۱۶ فروند موشک بالستیک در کلاس های مختلف به طور همزمان شلیک و اهداف از پیش تعیین شده را منهدم کردند.