موج ششم کرونا

18نوامبر
همچنان موج ششم کرونا کشور را تهدید می‌کند
بهرام عین اللهی:

همچنان موج ششم کرونا کشور را تهدید می‌کند

وزیر بهداشت، درمان وآموزش پزشکی گفت: همچنان موج ششم کرونا کشور را تهدید می‌کند، مردم باید عادی انگاری را کنار بگذارند.