مهدی قایدی

23آگوست
مهدی قایدی به تیم الشباب امارات منتقل شد

مهدی قایدی به تیم الشباب امارات منتقل شد

مهدی قایدی مهاجم فصل گذشته تیم فوتبال استقلال به تیم الشباب امارات منتقل شد.