مهدی رسول پناه

18دسامبر
جلوی فساد و دلالی را در پرسپولیس گرفتم و به خاطرش هزینه دادم
رسول پناه:

جلوی فساد و دلالی را در پرسپولیس گرفتم و به خاطرش هزینه دادم

مدیرعامل سابق باشگاه پرسپولیس درباره اتفاقات رخ داده در زمان مدیریتش در این باشگاه توضیحاتی داد و گفت: جلوی فساد و دلالی را در پرسپولیس گرفتم و به خاطرش هزینه دادم.