منوچهر آریان‌ پور

29دسامبر
منوچهر آریان‌ پور در آمریکا درگذشت

منوچهر آریان‌ پور در آمریکا درگذشت

منوچهر آریان‌ پور دوشنبه ۶ دی‌ماه ۱۴۰۰ در آمریکا از دنیا رفت.