منطقه قفقاز جنوبی

02جولای
ایران از سازوکار صلح در منطقه قفقاز جنوبی حمایت می‌ کند
موسوی:

ایران از سازوکار صلح در منطقه قفقاز جنوبی حمایت می‌ کند

سفیر ایران در آذربایجان گفت: ایران از ابتکار ایجاد یک سازو کار منطقه ای برای تقویت صلح، ثبات و توسعه در منطقه حمایت می کند.