منطقه زلزله زده

13ژانویه
تاکید رئیسی بر حل مشکلات مردم مناطق زلزله زده و سیل زده استان هرمزگان

تاکید رئیسی بر حل مشکلات مردم مناطق زلزله زده و سیل زده استان هرمزگان

رئیسی رئیس‌ جمهور خدمت به مردم را در درگاه خداوند ارزشمند برشمرد و بر حل مشکلات مردم مناطق زلزله زده و سیل زده استان هرمزگان تاکید کرد.