منطقه خلیج فارس

08دسامبر
همه مردم خلیج‌ فارس برادران واقعی ترکیه هستند
اردوغان:

همه مردم خلیج‌ فارس برادران واقعی ترکیه هستند

رئیس‌ جمهور ترکیه در سخنانی گفت: همه مردم خلیج فارس بدون توجه به گرایشات فرقه‌ای و مذهبی و عقاید دینی، برادران واقعی ترکیه هستند.