مناطق قرمز کرونایی

29ژوئن
رنگ بندی جدید شهرهای کرونایی کشور/ ۶۳ شهر کشور قرمز شدند

رنگ بندی جدید شهرهای کرونایی کشور/ ۶۳ شهر کشور قرمز شدند

براساس اپلیکیشن ماسک رنگ بندی جدید شهرهای کرونایی کشور اعلام شد.