مناطق سیل زده کنارک

08ژانویه
بازدید سرزده سرلشکر موسوی از وضعیت منطقه سیل زده کنارک

بازدید سرزده سرلشکر موسوی از وضعیت منطقه سیل زده کنارک

امیر سرلشکر موسوی به طور سرزده از وضعیت منطقه سیل زده کنارک واقع در استان سیستان و بلوچستان بازدید کرد.