منابع عراقی

13آگوست
آژیر خطر در پایگاه نظامی آمریکا در بغداد به صدا درآمد

آژیر خطر در پایگاه نظامی آمریکا در بغداد به صدا درآمد

آژیر خطر آژیر خطر در پایگاه نظامی آمریکا در فرودگاه بین‌ المللی بغداد، پایتخت عراق به صدا درآمد.