مقامات آمریکایی

19سپتامبر
برنامه اى براى ملاقات با مقامات آمریکایی در دستور کار نیست
خطیب‌ زاده در نشست خبری:

برنامه اى براى ملاقات با مقامات آمریکایی در دستور کار نیست

سخنگوى وزارت خارجه درباره اینکه آیا در نشست مجمع عمومى سازمان ملل با مقامات آمریکایی دیدارى خواهیم داشت؟ گفت: خیر برنامه اى براى ملاقات با مقامات آمریکایی در دستور کار نیست.