معلولین در ایران

05دسامبر
روز جهانی معلولین

روز جهانی معلولین

بیش از پانصد میلیون نفر به دلیل نقص در سیستم مغزی، جسمی و حسی از معلولیت رنج می‌برند.