معاون وزیر راه و شهرسازی

11سپتامبر
توافق وزارت راه و صمت برای ارائه مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن
محمودزاده اعلام کرد؛

توافق وزارت راه و صمت برای ارائه مصالح ساختمانی به سازندگان مسکن

معاون وزیر راه و شهرسازی گفت: در خصوص مصالح ساختمانی با مشارکت و همراهی وزارت راه و شهرسازی و وزارت صمت پیشنهاداتی در دست بررسی است.