معاون وزیر خارجه روسیه

11ژانویه
افزایش احتمال توافق در پرونده برجام
سرگئی ریابکوف خبر داد؛

افزایش احتمال توافق در پرونده برجام

معاون وزیر خارجه روسیه از افزایش احتمال توافق در پرونده برجام خبر داد.