معاون سیاسی وزیر امور خارجه

15نوامبر
آمریکا باید همه تحریم‌های غیرقانونی را لغو کند
علی باقری کنی:

آمریکا باید همه تحریم‌های غیرقانونی را لغو کند

معاون سیاسی وزیر امور خارجه گفت: امروز نشست مجازی مفیدی با شرکای چینی و روسی داشتم در این نشست مجددا تصریح شد آمریکا باید همه تحریم‌های غیرقانونی را لغو کند.

13نوامبر
لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی در سفر به اروپا مورد تأکید قرار گرفت
علی باقری کنی:

لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی در سفر به اروپا مورد تأکید قرار گرفت

معاون سیاسی وزیر امور خارجه کشورمان گفت: لغو مؤثر تحریم‌های غیرقانونی و اهمیت تضمین به عدم تکرار در سفر به اروپا مورد تأکید قرار گرفت.